مبلغ وام ازدواج ۱۴۰۲ چقدر است و چه مبلغی به من تعلق می گیرد؟

شما میتوانید با وارد کردن اطلاعات خود از جمله تاریخ تولد و تاریخ ازدواج از اینکه آیا وام ازدواج 1402 به شما تعلق می گیرد یا خیر مطلع شوید.
همچنین اگر وام ازدواج به شما تعلق بگیرد میزان وام ازدواج که بانک به شما باید پرداخت کند نیز برای شما نمایش داده خواهد شد.

فرم دریافت اطلاعات

/ /
/ /
پرسش و پاسخ

سوالات متداول درباره مبلغ وام ازدواج

اقساط وام وام ازدواج ۱۸۰ میلیونی سال ۱۴۰۲ حدود ۱ میلیون و ۶۳۶۰۰۰ تومان میباشد. علاوه بر این وام ازدواج دارای کارمزد ۴ درصد می باشد که این مبلغ به صورت سالیانه محاسبه می گردد. یعنی در اولین قسط هر سال مالی چهار درصد از مبلغ باقی مانده به عنوان کارمزد برداشت می شود. در این وام که بازپرداختش ۱۰ ساله می باشد برای مثال اولین قسط کارمزد ۷ میلیون ۲۰۰ هزار تومان، دومین کارمزد ۶.۴۸۰.۰۰۰ تومان، این مبلغ نروزلی میگردد تا اولین قسط سال دهم که ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود.
اقساط وام وام ازدواج ۲۲۰ میلیونی سال ۱۴۰۲ حدود ۱ میلیون و ۸۳۴۰۰۰ تومان میباشد. علاوه بر این وام ازدواج دارای کارمزد ۴ درصد می باشد که این مبلغ به صورت سالیانه محاسبه می گردد. یعنی در اولین قسط هر سال مالی چهار درصد از مبلغ باقی مانده به عنوان کارمزد برداشت می شود. در این وام که بازپرداختش ۱۰ ساله می باشد از شما حدود ۲۲۰ میلیون تومان سود گرفته خواهد شد.
اگر در روز عقد سن شما کمتر از ۲۴ سال و ۱۲ ماه و ۳۰ روز بوده در هر زمانی که بخواهید اقدام به ثبت نام وام ازدواج کنید به شما ۲۲۰ میلیون تومان تعلق می گیرد و اگر در روز عقد ۲۴ سالگی شما به پایان رسیده باشد وام ازدواج ۱۸۰ میلیون تومانی به شما تعلق می گیرد.
اگر در روز عقد سن شما کمتر از ۲۲ سال و ۱۲ ماه و ۳۰ روز سن شما بوده در هر زمانی که بخواهید اقدام به ثبت نام وام ازدواج کنید به شما ۲۲۰ میلیون تومان تعلق می گیرد و اگر در روز عقد ۲۲ سالگی شما به پایان رسیده باشد، وام ازدواج ۱۸۰ میلیون تومانی به شما تعلق می گیرد.
سلام مبلغ وام بر اساس سن شما در زمان عقد تعیین میشود در صورتی که خانوم و اقا در زمان عقد به ترتیب کمتر از ۲۳ و ۲۵ سال داشتند ۲۲۰ میلیون تومان تعلق میگیرد در غیر این صورت مبلغ وام ۱۸۰ میلیون تومان است
سلام مبلغ وامی که به شما تعلق میگیرد بستگی به سن شما در زمان عقد دارد. چنانچه اقا هستید و در زمان عقد زیر ۲۵ سال بودید به شما ۲۲۰ میلیون تومان تعلق میگیرد و اگر خانوم هستید در زمان عقد اگر زیر ۲۳ سال سن داشتید ۲۲۰ میلیون تومان تعلق میگیرد . اگر بیشتر تر سن گفته شده داشتید ۱۸۰ میلیون تومان میباشد .
سلام مبلغ وامی که به شما تعلق میگیرد براساس سن و جنسیت شماست به این صورت که برای خانوم های زیر ۲۳ سال مبلغ وام ۲۲۰ میلیون تومان و خانوم های بالای ۲۳ سال ۱۸۰ میلیون تومان می باشد همچنین برای اقایون زیر ۲۵ سال مبلغ وام ۲۲۰ میلیون تومان و اقایون بالای ۲۵ سال ۱۸۰ میلیون تومان هست .
سلام مبلغ وام ازدواج برای خانوم های زیر ۲۳ سال و اقایون زیر ۲۵ سال ۲۲۰ میلیون تومان و خانوم های بالای ۲۳ سال و اقایون بالای ۲۵ سال ۱۸۰ میلیون تومان است .
سلام بر اساس سن شما در زمانی که عقد شما ثبت شده مبلغ وام تعیین می شود در صورتی که عقد شما قبل از ۲۵ سالگی شما ثبت شده باشد ۲۲۰ میلیون تومان و اگر عقد شما بعد از ۲۵ سالگی بوده باشد ۱۸۰ میلیون تومان به شما تعلق میگیرد
سلام مبلغ وام ازدواج از سال ۱۴۰۲ به ۱۸۰ و ۲۲۰ میلیون تومان تغییر کرده برای خانوم های بالای ۲۳ سال و اقایون بالای ۲۵ سال در زمان عقد ۱۸۰ میلیون تومان و خانوم های زیر ۲۳ سال و اقایون زیر ۲۵ سال ۲۲۰ میلیون تومان است .