کدام بانک زودتر وام ازدواج میدهد؟

کدام بانک زودتر وام ازدواج میدهد؟

در این صفحه بر اساس آمار به دست آمده از ثبت نام کنندگان وام ازدواج در سایت کندو و بر اساس سه پارامتر زیر سعی کرده ایم که در انتخاب بانک برای وام ازدواج به شما عزیزان کمک کنیم. این پارامتر ها شامل:
انتظار کدرهگیری: میانگین تعداد روزی که از ثبت نام در سایت کندو تا دریافت کدرهگیری از سایت بانک مرکزی طول می کشد.
انتظار تعیین شعبه: عدد تقریبی تعداد روزی که از دریافت کدرهگیری تا تعیین شعبه باید صبر کنید.
سرعت واریز: تعداد روزهایی که از زمان تعیین شعبه تا واریز وام ازدواج باید منتظر بمانید.
شما می توانید با انتخاب نام استان خود در فرم رو به رو به تفکیک بانک وضعیت وام ازدواج را در استان خود مشاهده نمایید.

سوالات متداول

از زمان ثبت نام وام ازدواج تا تعیین شعبه چقدر زمان می برد وام ازدواج پرداخت شود؟ بسته به میزان شلوغی صف انتظار زوج هایی که برای وام ازدواج درخواست داده اند، این مدت زمان، مشخص خواهد شد. شما می توانید از طریق فرم استعلام کندو، بهترین بانک برای وام ازدواج 1403، به لحاظ مدت زمان انتظار را بیابید.

صفحات پیشنهادی

بهترین بانک برای وام ازدواج در استان شما چیست؟

استان مورد نظرتان را انتخاب کنید