بهترین بانک برای وام ازدواج ۱۴۰۳

با توجه به آمارهای سامانه وام ازدواج بانک مرکزی و همچنین آمارهای به دست آماده از متقاضیان ثبت نام شده توسط کندو، جدول زیر را در اختیار شما قرار داده ایم تا بتوانید بانک بهتری برای ثبت نام وام ازدواج خود انتخاب کنید.
پارامترهایی که در این رتبه بندی مد نظر قرار گرفته است عبارتند از:
انتظار ثبت نام: تعداد روزهایی که متقاضی، از زمان درخواست در سایت کندو تا دریافت کدرهگیری صبر کرده است.
صف ثبت نام: تعداد متقاضیانی که در انتظار دریافت کد رهگیری برای این بانک هستند.
روزهای باز: تعداد روزهایی که در ماه گذشته، این بانک در سایت بانک مرکزی دارای بودجه بوده و امکان ثبت نام در آن بانک وجود داشته است.
سرعت تعیین شعبه: تعداد روزهایی که از دریافت کدرهگیری تا تعیین شعبه طول کشیده است.
برای مشاهده بهترین بانک ها برای وام ازدواج استان خود را انتخاب نمایید.

همچنین پیشنهاد می کنیم قبل از ثبت نام به صفحات زیر نیز سر بزنید:
کدام بانک زودتر وام ازدواج میدهد؟
مدت زمان تعیین شعبه وام ازدواج در هر بانک چقدر است؟

استان شما ؟