کدام بانک زودتر وام ازدواج میدهد؟

کدام بانک زودتر وام ازدواج میدهد؟

در این صفحه بر اساس آمار به دست آمده از ثبت نام کنندگان وام ازدواج در سایت کندو و بر اساس سه پارامتر زیر سعی کرده ایم که در انتخاب بانک برای وام ازدواج به شما عزیزان کمک کنیم. این پارامتر ها شامل:
انتظار کدرهگیری: میانگین تعداد روزی که از ثبت نام در سایت کندو تا دریافت کدرهگیری از سایت بانک مرکزی طول می کشد.
انتظار تعیین شعبه: عدد تقریبی تعداد روزی که از دریافت کدرهگیری تا تعیین شعبه باید صبر کنید.
سرعت واریز: تعداد روزهایی که از زمان تعیین شعبه تا واریز وام ازدواج باید منتظر بمانید.
شما می توانید با انتخاب نام استان خود در فرم رو به رو به تفکیک بانک وضعیت وام ازدواج را در استان خود مشاهده نمایید.

سوالات متداول

از زمان ثبت نام وام ازدواج تا تعیین شعبه چقدر زمان می برد وام ازدواج پرداخت شود؟ بسته به میزان شلوغی صف انتظار زوج هایی که برای وام ازدواج درخواست داده اند، این مدت زمان، مشخص خواهد شد. شما می توانید از طریق فرم استعلام کندو، بهترین بانک برای وام ازدواج 1403، به لحاظ مدت زمان انتظار را بیابید.

صفحات پیشنهادی

بهترین بانک برای وام ازدواج در استان شما چیست؟

استان مورد نظرتان را انتخاب کنید

حذف انتخاب
نام بانک انتظار کد رهگیری انتظار تعیین شعبه ثبت نام
بانک صنعت و معدن خوزستان ثبت نام کمتر از یک هفته [نامشخص] همین حالا ثبت نام کن
همین حالا ثبت نام کن
بانک مشترک ایران و ونزوئلا خوزستان ثبت نام کمتر از یک هفته [نامشخص] همین حالا ثبت نام کن
همین حالا ثبت نام کن
بانک خاورمیانه خوزستان ثبت نام کمتر از یک هفته [نامشخص] همین حالا ثبت نام کن
همین حالا ثبت نام کن
بانک کارآفرین خوزستان ثبت نام بیش از یکماه تعیین شعبه دو تا سه هفته همین حالا ثبت نام کن
همین حالا ثبت نام کن
بانک قرض الحسنه رسالت خوزستان ثبت نام کمتر از یک هفته تعیین شعبه بیش از یکماه همین حالا ثبت نام کن
همین حالا ثبت نام کن
بانک سامان خوزستان ثبت نام تا دو هفته تعیین شعبه کمتر از یک هفته همین حالا ثبت نام کن
همین حالا ثبت نام کن
پست بانک ایران خوزستان ثبت نام تا دو هفته [نامشخص] همین حالا ثبت نام کن
همین حالا ثبت نام کن
بانک توسعه تعاون خوزستان ثبت نام کمتر از یک هفته [نامشخص] همین حالا ثبت نام کن
همین حالا ثبت نام کن
بانک دی خوزستان ثبت نام بیش از یکماه تعیین شعبه کمتر از یک هفته همین حالا ثبت نام کن
همین حالا ثبت نام کن
بانک اقتصادنوين خوزستان ثبت نام کمتر از یک هفته [نامشخص] ثبت نام وام ازدواج بانک اقتصادنوين
ثبت نام وام ازدواج بانک اقتصادنوين
بانک گردشگری خوزستان ثبت نام بیش از یکماه تعیین شعبه دو تا سه هفته همین حالا ثبت نام کن
همین حالا ثبت نام کن
بانک مسکن خوزستان ثبت نام بیش از یکماه [نامشخص] همین حالا ثبت نام کن
همین حالا ثبت نام کن
بانک سينا خوزستان ثبت نام بیش از یکماه تعیین شعبه کمتر از یک هفته همین حالا ثبت نام کن
همین حالا ثبت نام کن
بانک شهر خوزستان ثبت نام بیش از یکماه تعیین شعبه بیش از یکماه ثبت نام وام ازدواج بانک شهر
ثبت نام وام ازدواج بانک شهر
بانک پارسیان خوزستان ثبت نام بیش از یکماه تعیین شعبه کمتر از یک هفته همین حالا ثبت نام کن
همین حالا ثبت نام کن
بانک صادرات خوزستان ثبت نام تا دو هفته [نامشخص] ثبت نام وام ازدواج بانک صادرات
ثبت نام وام ازدواج بانک صادرات
بانک ملت خوزستان ثبت نام حدود یکماه تعیین شعبه کمتر از یک هفته ثبت نام وام ازدواج بانک ملت
ثبت نام وام ازدواج بانک ملت
بانک قرض الحسنه مهر ایران خوزستان ثبت نام بیش از یکماه تعیین شعبه یک تا دو هفته همین حالا ثبت نام کن
همین حالا ثبت نام کن
بانک پاسارگاد خوزستان ثبت نام بیش از یکماه تعیین شعبه کمتر از یک هفته همین حالا ثبت نام کن
همین حالا ثبت نام کن
بانک ایران زمین خوزستان ثبت نام بیش از یکماه تعیین شعبه بیش از یکماه همین حالا ثبت نام کن
همین حالا ثبت نام کن
بانک حکمت ایرانیان خوزستان ثبت نام کمتر از یک هفته [نامشخص] همین حالا ثبت نام کن
همین حالا ثبت نام کن
بانک آینده خوزستان ثبت نام بیش از یکماه تعیین شعبه کمتر از یک هفته همین حالا ثبت نام کن
همین حالا ثبت نام کن
موسسه اعتباري ملل خوزستان ثبت نام بیش از یکماه تعیین شعبه دو تا سه هفته همین حالا ثبت نام کن
همین حالا ثبت نام کن
بانک تجارت خوزستان ثبت نام حدود یکماه [نامشخص] ثبت نام وام ازدواج بانک تجارت
ثبت نام وام ازدواج بانک تجارت
بانک ملی ایران خوزستان ثبت نام بیش از یکماه [نامشخص] ثبت نام وام ازدواج بانک ملی ایران
ثبت نام وام ازدواج بانک ملی ایران
بانک سپه خوزستان ثبت نام بیش از یکماه [نامشخص] ثبت نام وام ازدواج بانک سپه
ثبت نام وام ازدواج بانک سپه
بانک کشاورزی خوزستان ثبت نام بیش از یکماه [نامشخص] ثبت نام وام ازدواج بانک کشاورزی
ثبت نام وام ازدواج بانک کشاورزی
بانک رفاه کارگران خوزستان ثبت نام بیش از یکماه [نامشخص] ثبت نام وام ازدواج بانک رفاه کارگران
ثبت نام وام ازدواج بانک رفاه کارگران
توسعه صادرات خوزستان ثبت نام بیش از یکماه [نامشخص] همین حالا ثبت نام کن
همین حالا ثبت نام کن