کدام بانک زودتر وام ازدواج میدهد؟

در این صفحه بر اساس آمار به دست آمده از ثبت نام کنندگان وام ازدواج در سایت کندو و بر اساس سه پارامتر زیر سعی کرده ایم که در انتخاب بانک برای وام ازدواج به شما عزیزان کمک کنیم. این پارامتر ها شامل:
انتظار کدرهگیری: میانگین تعداد روزی که از ثبت نام در سایت کندو تا دریافت کدرهگیری از سایت بانک مرکزی طول می کشد.
انتظار تعیین شعبه: عدد تقریبی تعداد روزی که از دریافت کدرهگیری تا تعیین شعبه باید صبر کنید.
انتظار واریز: تعداد روزهایی که از زمان تعیین شعبه تا واریز وام ازدواج باید منتظر بمانید.
شما می توانید با انتخاب نام استان خود در فرم رو به رو به تفکیک بانک وضعیت وام ازدواج را در استان خود مشاهده نمایید.

سوالات متداول


از زمان ثبت نام وام ازدواج تا تعیین شعبه چقدر زمان می برد وام ازدواج پرداخت شود؟ بسته به میزان شلوغی صف انتظار زوج هایی که برای وام ازدواج درخواست داده اند، این مدت زمان، مشخص خواهد شد. شما می توانید از طریق فرم استعلام کندو، بهترین بانک برای وام ازدواج 1400، به لحاظ مدت زمان انتظار را بیابید.

استان مورد نظرتان را انتخاب کنید

حذف انتخاب
استان نام بانک انتظار کد رهگیری انتظار تعیین شعبه سرعت واریز ثبت نام
تهران بانک پاسارگاد خیلی سریع خیلی سریع نامشخص همین حالا ثبت نام کن
تهران بانک خاورمیانه خیلی سریع سریع نامشخص همین حالا ثبت نام کن
تهران بانک صادرات خیلی سریع خیلی سریع متوسط همین حالا ثبت نام کن
تهران بانک ملت خیلی سریع خیلی سریع متوسط همین حالا ثبت نام کن
تهران بانک آینده خیلی سریع خیلی سریع نامشخص همین حالا ثبت نام کن
تهران بانک کارآفرین خیلی سریع خیلی سریع نامشخص همین حالا ثبت نام کن
تهران بانک پارسیان خیلی سریع خیلی سریع سریع همین حالا ثبت نام کن
تهران بانک شهر خیلی سریع خیلی سریع خیلی سریع همین حالا ثبت نام کن
تهران بانک سامان خیلی سریع نامشخص نامشخص همین حالا ثبت نام کن
تهران بانک اقتصادنوين خیلی سریع خیلی سریع نامشخص همین حالا ثبت نام کن
تهران بانک ایران زمین خیلی سریع خیلی سریع نامشخص همین حالا ثبت نام کن
تهران بانک تجارت خیلی سریع خیلی سریع نامشخص همین حالا ثبت نام کن
تهران موسسه اعتباري ملل خیلی سریع سریع نامشخص همین حالا ثبت نام کن
تهران بانک صنعت و معدن خیلی سریع نامشخص نامشخص همین حالا ثبت نام کن
تهران بانک دی خیلی سریع خیلی سریع نامشخص همین حالا ثبت نام کن
تهران بانک مسکن خیلی سریع نامشخص نامشخص همین حالا ثبت نام کن
تهران بانک مشترک ایران و ونزوئلا سریع خیلی سریع خیلی سریع همین حالا ثبت نام کن
تهران بانک سينا سریع خیلی سریع نامشخص همین حالا ثبت نام کن
تهران بانک ملی ایران سریع خیلی سریع سریع همین حالا ثبت نام کن
تهران بانک رفاه کارگران متوسط خیلی سریع سریع همین حالا ثبت نام کن
تهران بانک گردشگری خیلی طولانی خیلی سریع نامشخص همین حالا ثبت نام کن
تهران بانک کشاورزی خیلی سریع نامشخص نامشخص همین حالا ثبت نام کن
تهران پست بانک ایران سریع خیلی سریع نامشخص همین حالا ثبت نام کن
تهران بانک سپه متوسط خیلی طولانی خیلی سریع همین حالا ثبت نام کن
تهران بانک توسعه تعاون خیلی سریع نامشخص نامشخص همین حالا ثبت نام کن
تهران بانک قرض الحسنه رسالت خیلی سریع نامشخص نامشخص همین حالا ثبت نام کن
تهران بانک قرض الحسنه مهر ایران خیلی سریع نامشخص نامشخص همین حالا ثبت نام کن